Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Alla texter och citat – Studio Caro-lines

Alla texter och citat

Citat och texttavlor med roliga eller kloka ord. Eller bara bokstäver i den finaste ordningen vi kan bokstäverna i: alfabetet. Bokstäver kan vara vackra och ha helt olika stil och uttryck beroende på vilket typsnitt de kläs i.

Fonterna, som typsnitten också kallas kan man säga är bokstävernas kläder. Ibland vill du höras och synas, ibland vill du säga mycket på kort tid och ibland är du på riktigt gott humör: Bodoni, Gill Sans Condensed och Century Gothic.